Nyhende

Løyving til HVM

Regjeringa har løyvd 10,5 millionar kroner til Hardanger og Voss museum. Løyvinga gjeld sysselsetjingstiltak, altså vedlikehald av kulturhistoriske bygningar.