Norsk English

Løyving til HVM

Regjeringa har løyvd 10,5 millionar kroner til Hardanger og Voss museum. Løyvinga gjeld sysselsetjingstiltak, altså vedlikehald av kulturhistoriske bygningar. 

Hardanger og Voss museum har totalt 130 kulturhistoriske bygningar i indre del av Hordaland; mellom anna Agatunet, Hardanger folkemuseum samt bygdemusea i Kvam og Granvin.