Aktivitetar

Kvar torsdag i juli er det minikonsertar i tunet, og gratis adgang for alle frammøtte.

Bygdatunets vener skipar stadig til aktivitetar i Granvin bygdemuseum. Landbruksdagane i august er eit omtykt arrangement, likeins minikonsertane torsdagar i juli.
Holvenstova er mykje nytta som konsertlokale heile året.

Flere bilder

  • Minikonsert i tunet kvar torsdag i juli
  • Lafting på landbruksdagen
  • Hels på geitekje, landbruksdagen
  • Landbruksdag med ponniriding og traktorar