Norsk English

Bygdatunets vener

Bygdatunets vener er ein gjeng entusiastar som sidan flyttinga av tunet på 80-talet har vore aktive til bygdatunets beste.

Det er ikkje få dugnadstimar bygdatunets vener har lagt ned i arbeidet med Granvin bygdemuseum. Alle dei seks bygga er reist på dugnad. Det same er utstillingar og innreiing av magasin.

Kvar sommar syter bygdatunets vener for aktivitet og sosiale samankomstar i tunet. Dei serverar kaffi og kaker kvar torsdag i juli i samband med minikonsertane.

Bygdatunets vener tek gjerne i mot mye medlemmar.
Ta kontakt med leiar Astrid Dale Vindal på tlf 99 25 85 96.